ЛЮДИ МИРА

ГЛАВНАЯ |    О НАС    |  ЧАСТНЫЕ ВЛАДЕНИЯ   |  ГАЛЕРЕИ   |  ИСТОРИЯ   | ТВОРЧЕСТВО    | ЯЗЫКИ   |  КОНТАКТЫ


 

ИCТОРИИ.

Поколенная роспись - один из завершающих этапов составления истории рода.

После того, как вся информация изучена и систематизирована, составляется поколенный (то есть по каждому поколения отдельно) список представителей рода со всеми известными биографическими данными: годы жизни, сословие, вероиповедание или национальность , имущественное положение, место жительства и т.п.

Пример: фрагмент
Фрагмент поколенной росписи семьи Людмилы Проценко
(на украинском языке).

Записки українського генеалогічного товариства

Збірник на пошану Л.А.Процеико

Фрагмент родовідного розпису Проценок, дворян Чернігівської губ.

Нащадки Івана Проценка, Ніжинського сотенного писаря.

I коліно

Іван Проценко, * ........... ,4- ............. Сотенний писар Ніжинський

(1790).

X ...................... Ганна Павлівна Тетеря. * ...................... , + ...............

дочка Борзненського сотенного осавула Павла Тетери (? - д 0
1790} і ................................................................ ". ...................................................

II коліно

Тит Іванович. * ........ ,4- ............... Губернський секретар.

X .............................................................................................................................

III коліно

Григорій (Георгій) Титович. * .................. 1809, 4 .................. 1880.

Титулярний радник (1862), секретар правління Ніжинського ліцею ім. кн. І.А.Безбородька*.

X ..............................................................................................................................

IV коліно

Данило Григорійович. * м.Ніжин Чернігівської губ., 17.02.1834, 4 м.Ніжин Чернігівської губ., 20.08.1901. п Ніжинське православне кладовище. Колезький секретар.

X ........... Марія Михайлівна ................................................. * ... 1835, +

.............. , дочка ........................................................................................................

Діти:

1. Лев Данилович. * м.Ніжин Чернігівської губ., 18.02.1859, 4
Київ, 30.01.1920. а Лук'янівське кладовище (поховання не
збереглося). Іконописець.

Б.п.

2. Петро Данилович. * м.Ніжин Чернігівської губ., 20.12.1862,
4 мЛіжин Чернігівської губ., до 1913. о Ніжинське православне
кладовище.

Б.п.

3. Марія Данилівна. * м.Ніжин Чернігівської губ., . . . 1864
(?), 4 м.Конотоп Городнянського повіту Чернігівської губ. (?),

X

Сіренко. * , 4- .. . ,

* Чи не йому доводився двоюрідним братом поручик Гнат Іванович Тарасєвич (20.12.1815 - після 1852). Див.: МодзалевськиГІ В.Л-Малороссийский родословник. Т.У. ВІш.1. К, 1996. С.24.

СИН

4. Федір Данилович. * м.Ніжин Чернігівської губ., 7.06.1866, 4- м.Ленінабад Таджикської РСР, 14.11.1942. Колезький асесор, викладач співу та музики Ніжинського історико-філологічного інституту ім. кн.І.А.Безбородька і ніжинських гімназій, керівник церковного хору інституту та гімназій. Хормейстер, актор, педагог і громадський діяч. Засновник Ніжинського народного дому. Автор "Мистецьких споминів".

X м.Ніжин Чернігівської губ., ............................... 1897. Олександра

Миколаївка Усата * м Однів Городнянського повіту Чернігівської губ.,... 1872, 4 м.Чернігів ... 1965. П Чернігівське

православне кладовище, дочка Миколи .................................. Усатого й

Євгенії Павлівни, нар. Гук (1851 - 1924). Вчителька. Сини:

1) Микола Федорович. * мЛіжин Чернігівської губ., . . .
1898, 4 м.Чернїгів, . . . 1966, ОЧернігівське православне
кладовище (біля матері). Педагог, громадський діяч.
Завідувач першої колонії безпритульних дітей під Ніжином
(1919- 1921). Доцент Ніжинського Інституту народної освіти
(1932 - 1934), Ленінабадського (1936 - 1944) і Чернігівського
(1944 - 1958) педагогічних інститутів, декан філологічного
факультету Чернігівського педагогічного інституту.
XI ... Віра Василівна Вознюк. * ... 1900, 4 ... 1940,

дочка Василя ..................... Вознюка і ..........................................................

Педагог. Репресована (розстріляна).

2. ... Тетплна Антонівна ...................................................... * ............ ,

4 ............ , дочка ...........................................................................................

Дочки:

(1) Ольга Миколаївна. * .................................. Математик.

Доцент Чернігівського педагогічного інституту.

(2) Ірина Миколаївна. * .......... Педагог.

2) Володимир Федорович. * м.Ніжин Чернігівської губ., ..

. . 1899, 4- ..................... 1937. Партійний і профспілковий діяч,

завідувач міського відділу освіти. Репресований (розстріляний).

X ....................... Тетяна Іванівна Іваненко. * с.Вертіівка

Ніжинського повіту Чернігівської губ., 25.01.1901, 4 м.Ніжн Чернігівської обл., 2.12.1984. П Ніжинське православне

кладовище. Дочка Івана ............................. Іваненко та ...........................

Педагог. Діти:

(1) Микола Володимирович. * м.Ніжин Чернігівської губ., 19.12.1921, 4 Київ, 30.9.1962. п Байкове кладовище.

Записки українського генеалогічного товариства

Співак (барітон), соліст хору ім. Г.Г.Верьовки (1949 1951), соліст Київського театру оперети (1952 - 1961)* X ... Антоніма Антонівна Савченко. * Київ, 3.06.1911

+ Київ, 27.5.1963, дочка Антона ............................... Савченка і '

....................................... Відома співачка й актриса. Солістка

Київського театру музичної комедії (1944 - 1963), засл артистка УРСР (1946). Б.п.

(2) Людмила. Володимирівна. * м.НІжин Чернігівської губ., 17.1.1928. Фельдшер**.

3) Андрій Федорович. * м.Ніжин Чернігівської губ. 29.10.1902, + Київ, 19.07.1984.0 Київське міське кладовище (Берковці). Видатний музикант-флейтист, педагог, музичний діяч. Соліст оркестра Київського оперного театру (1934 - 1956). Засновник української школи гри на флейті. Викладач (з 1934), доцент (з 1940), професор (з 1954) Київської консерваторії, засл. артист УРСР (1946). X Київ, 9.12.1924. Клавдія Кузьмівна Демидова (Демиденко).* С.-Петербург, 15.06.1898, + Київ 17.04.1970. О Київське міське кладовище (Берковці) (біля чоловіка), дочка співака (бас) та хорового диригента Кузьми Прохоровича Демиденка (1868 - 1931) і співачки (сопрано) Анастасії Андріївни, нар. Кузьміної (1972 - 1946). В 1-ому шлюбі бл.1918 (розлучення - ... 1924) з Юрієм (Георгієм) Миколайовичем Дружиною (? - 1942), офіцером. (Від 1-го шлюбу дочка Ольга Георгіївна Дружина (1921 - 1994), інженер). Співачка (лірико-колоратурне сопрано), солістка Свердловського оперного театру (1928 - 1935), режисер-адміністратор Київського оперного театру (1935 - 1954). Дочка:

(1) Людмила Андріївна. * Київ, 19.04.1927. Відомий історик, архівіст, краєзнавець. Завідувачка відділом давніх актів Центрального державного історичного архіву УРСР (1952 - 1967), директор Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва УРСР (1967 - 1973). Автор фундаментальних праць "Київський некрополь" (1994) і "Історія Київського некрополя" (1995).

X Київ, ... 1953 (розлучення - Київ, 19.10.1962). Олексій Миколайович Попов. * ... 30.03.1914, син Миколи


Збірник на пошану Л.А.Яроиекко

. . - . . Попова та .................................. Головний інженер

Київського авіаційного заводу. 4) Сергій Федорович. * м.Ніжин Чернігівської губ.,

1 9 °6, + .................................................................................. 1937. Інженер-радіотехік.

Репресований (розстріляний).

X ............ Тетяна ................................................... * +

дочка ............................................................................... ' ................... '

Дочка:

(1) Ірена Сергіївна. * ..................... + .....................


* Усиновлений Федором Даниловичем Проценком, мав по батькові Федорович.

** Удочерена Федором Даниловичем Проценком, має по батькові Федорівна.
Поддержать проект Лучшее решение для бесплатной и эффективной рекламы  

© COPYRIGHT 2011 ALL RIGHTS RESERVED HNNY.ORG